634 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г. в Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович", гр. Шумен

Държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г. в Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович", гр. Шумен

одобрен

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение

одобрен
одобрен

Утвърден държавен план- прием за 2020-2021 г. - област Пазарджик

Утвърден държавен план- прием за 2020-2021 г. - област Пазарджик

одобрен
одобрен