631 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Справка за броя на децата в групите в детските градини към 06.02.2020 г.

Справка за броя на децата в групите в детските градини към 06.02.2020 г.

одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода към 06.02.2020 г.

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода към 06.02.2020 г.

одобрен

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2020 г.

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2020 г.

одобрен

Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт към 06.02.2020 г.

Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт към 06.02.2020 г.

одобрен

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2020 г.

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2020 г.

одобрен