637 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен
одобрен

Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2021/2022 в област Стара Загора

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в Област Стара Загора

гимназии държавен образование прием руо средни училища РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в V клас в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2021/2022 година

Утвърден държавен план-прием на ученици в V клас в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2021/2022 година

план прием руо Ямбол V клас
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2021/2022 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2021/2022 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

държавен план-прием прием руо училища Ямбол РМС 214/2016
одобрен

Допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища в професионални гимназии и средни училища в Софийска област за учебната 2021/2022 г.

Допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища в професионални гимназии и средни училища в Софийска област за учебната 2021/2022 г.

гимназии план-прием професионални руо РМС 214/2016 София област допълнителен
 

Моля изчакайте