509 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Анализ на резултатите от национално външно оценяване за 4 клас

Анализ на резултатите от национално външно оценяване за ІV клас, проведено в периода 10 – 16 май 2016 г. в област Добрич
Среден общ резултат от НВО за страната – 14.45 точки, покрит от 25 училища от областта

НВО област Добрич резултати НВО
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Регистър на закритите и преобразувани училища

закриване образование училища
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в областта

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в областта

детски градини образование обслужващи звена училища
одобрен

Списък на средните училища в област Шумен

Списък на средните училища в област Шумен

образование средни училища
одобрен

Реализиран държавен план-прием в VII клас в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година

Реализиран план - прием в VII клас в държавните и общинските училища по профили/ професии и специалности в област Плевен за учебната 2016/2017 година

средно образование
одобрен

Списък на учебните заведения в област Плевен, към февруари 2016 година

Списък с училищата, детските градини и обслужващите звена в област Плевен, към февруари 2016 година

образование