616 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Плевен за учебната 2020-2021 година

одобрен
одобрен
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2019/2020 година

Списък на образователните институции в област Враца за учебната 2019/2020 година

одобрен

Регистър на закрити и преобразувани образователни институции в област Монтана към 30.04.2020 г.

Регистър на закрити и преобразувани образователни институции в област Монтана към 30.04.2020 г.