487 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община "Родопи"

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община "Родопи" - 2019г.

вероизповедания
одобрен
одобрен

Списък на детски градини и училища на територията на Община "Родопи"

Списък на детски градини и училища

детски градини училища
одобрен
одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Ямбол

образование план-прием Ямбол