631 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училищата и детските градини в страната към 06.02.2020 г.

Списък на училищата и детските градини в страната към 06.02.2020 г.

одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2020 г. по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2019 г. по предмети в точки
Максимален бал
Български език и литература (БЕЛ) 100 т.
Mатематика (МАТ) 100 т.

одобрен

Списък на училищата и детските градини в чужбина към 02.06.2020

Списък на училищата и детските градини в чужбина към 02.06.2020

одобрен

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - юнска сесия 2020 г.

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - юнска сесия 2020 г.

ДЗИ образование
одобрен

Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2020/2021 в област Стара Загора

Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2020/2021 в област Стара Загора

одобрен