637 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен
одобрен

Информация за утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

добрич план прием руо РМС 214/2016 утвърден 2021/2022
одобрен
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте