493 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

одобрен
одобрен
одобрен

Държавен план-прием в професионалните и профилираните гимназии, средните и обединените училища по общини на територията в област Плевен за учебната 2019/2020 година

Информацията е представена по общини, в отделен файл за всяка община и съдържа училищата, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование по профили и специалности от професии за учебната 2019/2020 година.

гимназии средни училища средно образование прием след завършено основно образование