629 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Монтана

Регистър на недвижимите културни ценности

култура монтана община паметници на културата регистър
одобрен
одобрен

Регистър на народните читалища на територията на Община Аксаково

Регистър на народните читалища на територията на Община Аксаково актуален за 2017г

публичен регистър читалища
одобрен

Регистър на културните институти в Община Монтана

Регистър на културните институти

култура културни институти община регистър