493 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Стралджа

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Стралджа

гимназии
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Струмяни

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Струмяни одобрен от Министъра на образованието и науката

гимназии държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън