495 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите, средните и обединени училища на територията на Община Ямбол

Реализирани паралелки в предходните три години и заявени профилирани и професионални паралелки в VII клас и местата в тях в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на Oбщина Qмбол - дневна форма на обучение -2017-2018 година.

гимназии държавен план-прием Ямбол
одобрен
одобрен

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професионална подготовка в средните училища и в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професионална подготовка в средните училища и в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

одобрен

Държавен план-прием загимназиите на територията на община Враца

Държавен план-прием загимназиите на територията на община Враца

гимназии
одобрен

Държавен план-прием на гимназиите на територията на Община Русе

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Русе- прием в VIII и IX клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища в община Русе за учебната 2017-2018 година.

гимназии държавен план-прием училища
одобрен