546 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 7 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 7 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

средно образование
одобрен
одобрен

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професионална подготовка в средните училища и в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професионална подготовка в средните училища и в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

одобрен
одобрен
одобрен