630 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Плевен за учебната 2020-2021 година

одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

План-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

ветово изпити кандидатстване прием професии русе Сливо поле училища специалности VIII клас Борово Бяла Две могили предмети балообразуване
одобрен
одобрен
одобрен

Утвърден държавен план- прием за 2020-2021 г. - област Пазарджик

Утвърден държавен план- прием за 2020-2021 г. - област Пазарджик