607 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

образование