501 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Никола Козлево

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Никола Козлево

детски градини начални училища основни училища средни училища
непроверен

СПИСЪК на детските градини в Област Габрово

Списък на детските градини в Област Габрово за учебната 2018/2019г.

одобрен

СПИСЪК на обслужващите звена в Област Габрово

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2018-2019г.