531 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училища и детски градини на територията на Общината

училища и детски градини на територията на Общината

образование
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Перник

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Перник

средно образование
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти

култура
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

култура