105 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
образование 
одобрен

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

образование образователни институции развитие регистър руо училища центрове Ямбол РМС 214/2016 личностно подкрепа
одобрен

Справка за брой завършили средно образование по области и видове училища

Справка за брой завършили средно образование по области и видове училища

видове образование справка средно училища области РМС 436/2017 мон брой завършили
одобрен

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

държавен образование план-прием руо Разград РМС 214/2016 2021/2022
одобрен

Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2021/2022 в област Стара Загора

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в Област Стара Загора

гимназии държавен образование прием руо средни училища РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Списък на училищата и детските градини в областта

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ в област Стара Загора за учебната 2020/2021 година

детски градини образование руо списък училища РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

Списък на образователните институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

образование руо РМС 214/2016 Враца
 

Моля изчакайте