48 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
регистър 
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

образование образователни институции развитие регистър руо училища центрове Ямбол РМС 214/2016 личностно подкрепа
одобрен

Списък на средните училища в област Враца за учeбната 2021/2022 година

Списък на средните училища в област Враца за учeбната 2021/2022 година
Списък на средните училища в областта

регистър руо средни училища РМС 214/2016 Враца
одобрен

Регистър на музеите

култура музеи регистър РМС 103/2015
одобрен

Регистър на банките, отпускащи кредити на студенти и докторанти

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (по Закона за кредитиране на студенти и докторанти)

банки договор кредитиране регистър РМС 436/2017 типов студенти докторанти
 

Моля изчакайте