4 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
образование 
одобрен

Списък на образователните институции в област Враца за учабната 2017/2018г.

Списък на образователните институции в област Враца за учабната 2017/2018г.

образование
одобрен

РЕАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС

РЕАЛИЗИРАНДЪРЖАВЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА, В ПРОФИЛИРАНИ И НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

образование
одобрен

Реализиран държавен план-прием след завършен VII клас за учeбната 2016/2017 г.

Утвърден държавен план-прием след завършен VII клас за учабната 2016/2017 г

образование
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

Списък на образователните институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

образование руо РМС 214/2016 Враца