109 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
образование 
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2018-2019 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2018/2019 година

детски градини образование училища
одобрен

Списък на училищата и детските градини

Списък на училищата и детските градини за учебната 2016/2017 година, с данни към 09.02.2017 год

детски градини образование списък училища
одобрен

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена в община Маджарово

Средно училище "Димитър Маджаров" е единственото училище на територията на общината, със статут на защитено и средищно училище.
През последните години училището осъществява план-прием на ученици в дневна и задочна форма на обучение. За младите хора е осигурен достъп до професионално образование - професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”. Това дава възможност и на младежи в неравностойно положение - младежи в социален риск или отпаднали от образователната система да продължат образованието си, да получат основни знания и насоки при избора на професия.
ДГ „Л.Димитрова” е целодневна детска градина с общинско финансиране.

образование
одобрен

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена - община Първомай

образование
одобрен

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ в област Стара Загора 2020

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена в област Стара Загора 2020 година

образование
одобрен

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР в област Пловдив

Списък на училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностното развитие в област Пловдив

детски градини образование Пловдив училища ЦПЛР