4 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

култура и туризъм
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Трън

бюджет второстепенни разпоредители Община Трън
одобрен

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън

детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън списък на училищата