2 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
академични длъжности 
одобрен

Регистър на академичния състав в Република България (след 27.03.2011 г.)

Регистърът на академичния състав в Република България съдържа следната информация:
- за защитените докторски дисертации за научна и образователна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”;
- за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор във висшите училища и научните организации. 

академични длъжности дисертации
одобрен

Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности след 27.03.2011 г.

В изпълнение на чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България от месец април 2011 НАЦИД събира информация за БД „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности” директно от висшите училища и научните организации, акредитирани от НАОА.
БД „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности” съдържа следната информация:
за защитените докторски дисертации за научна и образователна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”;
за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор във висшите училища и научните организации.

академични длъжности дисертации