10 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2019/2020 година

Списък на образователните институции в област Враца за учебната 2019/2020 година

одобрен

Държавен план-прием в VIII клас в училищата в област Враца за учебната 2020/2021 година

Държавен план-прием в VIII за учебната 2020/2021 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Професионално образование - 2018/2019 г.

Списък на училищата, осъществяващи професионално образование в област Враца през учебната 2018/2019 година