1 намерен резултат

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Трън