625 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Регистър на академичния състав в Република България (след 27.03.2011 г.)

Регистърът на академичния състав в Република България съдържа следната информация:
- за защитените докторски дисертации за научна и образователна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”;
- за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор във висшите училища и научните организации. 

академични длъжности дисертации
одобрен

Придобити професионални квалификации

Данни за удостоверения за придобити професионални квалификации по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава, след м.май 2011 г.

професионална квалификация РМС 436/2017
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Кюстендил.

закрити кюстендил община преобразувани училища РМС 436/2017
одобрен