476 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас по предмети в точки
Максимален бал
Български език и литература (БЕЛ) 100
Математика (МАТ) 100

4 клас НВО оценяване мон РМС 103/2015 външно национално
одобрен

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити

ДЗИ изпити образование мон РМС 103/2015 зрелостни
одобрен

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

РМС 214/2016 мон олимпиада лауреати 2019-2020
одобрен

Списък на научните инфраструктури на Република България, актуализиран с РМС № 328 от 09.04.2021 г.

Списък на научните инфраструктури на Република България, актуализиран с РМС № 328 от 09.04.2021 г.

българия списък РМС 214/2016 мон инфраструктури република научни
одобрен

Регистър на училищата от област Бургас

Подробен регистър на всички училища от област Бургас

бургас регистър руо средни училища
одобрен

Регистър на детските градини в област Бургас

Детски градини в област Бургас

бургас градини детски регистър руо РМС 214/2016
 

Моля изчакайте