9 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
профили  Силистра 
одобрен
одобрен
непроверен
одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2020-2021 година в област Силистра

Утвърден държавен план-прием след завършено основно образование в дневна и в задочна форма на обучение

кандидатстване прием Силистра след 7 клас 2020-2021
одобрен
одобрен