3 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
култура 
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Аврен, Област Варна

Регистър на военните паметници на територията на Община Аврен, Област Варна

култура
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти - Община Аврен, Област Варна

култура
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности - Община Аврен, Област Варна

култура