2 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
недвижими културни ценности  реставрация 
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Недвижими културни ценности в Община град Добрич

културни ценности Добрич недвижими културни ценности
одобрен

Регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство

Регистърът се води на основание на чл. 165 от Закона за културното наследство. В него се вписват лицата, подали заявление по законно установения ред и отговарящи на изискванията на чл. 164 или §118, ал. 1 от Закона за културното наследство. След като бъдат вписани лизата имат право да извършват самостоятелно или да ръководият екипи за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими или недвижими културни ценности.

движими културни ценности консервация недвижими културни ценности опазване паметници на културата проектиране реставрация