149 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен
одобрен

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

непроверен
непроверен
непроверен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ - ОБЩИНА СЪРНИЦА

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци за 2018 година

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация постъплили в РИОСВ-Смолян през 2018 г.