361 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

въздух
 

Моля изчакайте