6 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Русе

Годишният план за контролната дейност се изготвя ежегодно до средата на февруари на текущата година и се утвърждава от Министъра на околната среда. Чрез него се залагат приоритетите за контрол и насоките за работа. След утвърждаването му се публикува на Интернет страницата на инспекцията.

дейност план риосв русе годишен РМС 54/2019 контролна
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми в РИОСВ - Русе

бюджетни програми разходи риосв русе РМС 54/2019
одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления

Справка за периода 2011-2020 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.) за региони Русе, Разград и Силистра, както и общините Бяла и Две могили.

информация отчисления риосв русе Обезпечения РМС 54/2019 събрани дължими
одобрен

Информация от Раздел "Отпадъци"

Регистри на разрешителните и регистрационни документи, издадени от РИОСВ-Русе съгласно Закона за управление на отпадъците, по години.

документи информация отпадъци русе РМС 436/2017 резрешителни регистрационни РИСОВ