292 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър ползване на воден обект

Регистър ползване на воден обект

Воден обект регистър симеоновград
непроверен
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци 2018г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци 2018г.

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в Община Трън

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци към в Община Трън

Община Трън оползотворяване отпъдъци
одобрен

Информация за предадени отпадъци 2018г

Информация за предадени отпадъци 2018г.

одобрен

Данни за КАВ през 2017 г. измерено в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ-Пазарджик

Данни за КАВ през 2017 г. измерено в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ- РИОСВ-Пазарджик

КАВ риосв-пазарджик КАВ през 2017 г.