292 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Разрешителни за водовземане и ползване на воден ресурс на територията на Община Русе

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Разрешителни за водовземане и ползване на воден ресурс на територията на Община Русе

одобрен
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост 2018

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост 2018

одобрен

Информация за събраните дължими и изразходвани обезпечания и отчисления

Справка за периода 2011-2018 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.) за региони Русе, Разград и Силистра, както и общините Бяла и Две могили.

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Летница- 2018 г.

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Летница- 2018 г.