167 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци при Община Бургас

бургас информация община оползотворяване отпадъци предадени
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета при Община Бургас. Информацията е актуална към 28.01.2019г.

бургас домашни кучета община регистър
одобрен

Информация отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

битови отпадъци
одобрен

Доклад за пречистването на отпадъчни води от населени места по чл. 15

Доклад до Европейската комисия по чл. 15 на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчните води от населени места за състоянието

води екология заустване околна среда отпадъчни води пречистване пречиствателни станции
одобрен

Количество разделно събрани отпадъци

Количество разделно събрани отпадъци

отпадъц
одобрен

Количество събрани битови отпадъци

Количество събрани битови отпадъци

битови отпадъци отпадъци