167 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2018 г.

Регистърът съдържа пореден номер на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация или решение за отказ, отговор до заявителя (ако РИОСВ не разполага с исканата информация или е препратено на друга институция)

информация достъп
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост в община Карнобат

одобрен
одобрен