30 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
риосв 
одобрен
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Бургас

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Бургас

бургас доклад околна среда риосв състояние РМС 54/2019
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2021 г.

Регистърът съдържа информация за 2021 г. - пореден номер и дата на заявлението, вид на исканата информация, заявител, решение за достъп до информация, решение за отказ, отговор до заявителя, ако заявлението е препратено за вземане на решение по компетентност до друга институция или в случаите, когато органът не разполага с исканата информация (избира се приложимото)

велико търново достъп заявления ЗДОИ информация околна среда регистър риосв РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените от РИОСВ - Хасково Решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

издадени регистър решения риосв Хасково ЗБР РМС 436/2017 ЗООС
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ - Хасково

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Хасково

административни бюджетни програми разходи регистър риосв Хасково РМС 54/2019 ведомствени
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

административни бургас бюджетни програми разходи риосв РМС 54/2019 ведомствени
 

Моля изчакайте