49 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Доклад за състоянието на околната среда

РИОСВ-Плевен
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик

Месечни отчети за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик

одобрен

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян през 2018г.