2 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Информация за предадени отпадъци на Регионално депо с. Стожер

Включва данни за предадените за оползотворяване отпадъци за периода от старта на Регионално депо с. Стожер м. март 2015 г. до м. декември 2016 г.

отпадъци за оползотворяване предадени отпадъци Добрич
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

екология
 

Моля изчакайте