17 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2022 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина през 2022 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

национален дървесина РМС 214/2016 парк централен балкан резрешителни 2022
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2022г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2022 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

национален паша разрешителни РМС 214/2016 парк централен балкан 2022
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2022 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина през 2022 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

лечебни национален разрешителни РМС 214/2016 парк централен балкан растения 2022
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2021 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина през 2021 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

лица разрешителни регистър дървесина РМС 214/2016 2021
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени позволителни за ползване на лечебни растения през 2021 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни позволителни за ползване на лечебни растения през 2021 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 6 от Закона за защитените територии.

лечебни национален РМС 214/2016 парк централен балкан растения
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2021г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2021 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

национален паша РМС 214/2016 парк централен балкан
 

Моля изчакайте