6 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ-Враца

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ-Враца

РИОСВ-Враца обезпечения и отчисления
одобрен

Отчет за ведомствени и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Враца

Отчет за ведомствени и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Враца

бюджет РИОСВ-Враца
одобрен

Публичен регистър по ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

екология
одобрен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по Екологична отговорност

екология