14 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ - Стара Загора

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ - Стара Загора

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

одобрен

Информация за състоянието на въздуха - РИОСВ - Стара Загора

Информация за състоянието на въздуха - РИОСВ - Стара Загора