14 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2019 - част 2

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2019 - част 2

одобрен

Регистър на озелените площи

Регистър на озелените площи

одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост 2019

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост 2019