16 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация, постъпили в РИОСВ - Пловдив

достъп здои информация околна среда Пловдив регистър риосв РИОСВ - Пловдив РМС 436/2017
одобрен

Информация за състоянието на въздуха

Информация за състоянието на въздуха на територията на РИОСВ - Пловдив

атмосферен въздух КАВ околна среда Пловдив риосв РИОСВ - Пловдив РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сигнали

Регистър на сигнали, постъпили в РИОСВ - Пловдив

околна среда Пловдив регистър риосв сигнали РИОСВ - Пловдив РМС 436/2017
одобрен

Списък на административните услуги

Списък на административните услуги, предоставяни от РИОСВ - Пловдив

административни околна среда Пловдив риосв услуги РИОСВ - Пловдив РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР на територията на РИОСВ - Пловдив

околна среда Пловдив регистър решения риосв РИОСВ - Пловдив ЗБР РМС 436/2017 ЗООС
одобрен

Информация от раздел "Отпадъци": Издадени документи по Закона за управление на отпадъците

Издадени документи по Закона за управление на отпадъците от РИОСВ - Пловдив

ЗУО отпадъци Пловдив риосв РМС 436/2017