1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Информация за предадените количества отпадъци за оползотворяване към -09.2017 г. в община Борово

СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

разделно събиране на отпадъци