4 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Разрешителни за водовземане и ползване на воден ресурс на територията на Община Русе

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Разрешителни за водовземане и ползване на воден ресурс на територията на Община Русе

одобрен

Регистри на зелени площи и декоративни или значими дървета при Община Русе

Регистри на озеленени площи, на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение при Община Русе

декоративни дървета дървета дървета с историческо значение зелени площи озеленени площи русе
одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци на територията на Община Русе

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци на територията на Община Русе

оползотворяване отпадъци русе