1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост в община Карнобат