2 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води към 01.03.2019 г.

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води към 01.03.2019 г.

одобрен

Главен регистър на общинската собственост към 01.03.2019 г.

Главен регистър на общинската собственост към 01.03.2019 г.

Главен регистър на общинската собственост към 01.03.2019 г.