8 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ- Бургас

одобрен
одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчесления РИОСВ - Бургас

одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда РИОСВ- Бургас

одобрен
одобрен