1 намерен резултат

избрани теми:
Околна среда 
избрани етикети:
РИОСВ-Плевен 
одобрен

Регистър на процедираните планове, програми, проекти

Списък на процедираните по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опадване на околната среда планове, програми, проекти

екология РИОСВ-Плевен