7 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 година

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 година - Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Смолян

одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

одобрен

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян през 2018г.

одобрен
одобрен

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян