5 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в община Търговище

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в община Търговище

околна среда
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в община Търговище

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в община Търговище

околна среда
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Търговище

околна среда
одобрен

Регистър на концесиите в Община Търговище за 2017 г.

Регистър на концесиите в Община Търговище за 2017 г.

околна среда