2 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „б” на ЗВ

Регистър на Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „б” на ЗВ

одобрен

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА в Община Враца КЪМ 21.02.2019год.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА, КЪМ 21.02.2019год.